S44 Legend steven1337’s Aggro Token Druid

レジェンド到達を達成したアグロトークンドルイド


デッキコード


プレイヤー情報

Twitter: https://twitter.com/1337stevenhs 
 
 


関連情報: